25 AASTAT EHITUSES - IBG

IBG-EHITUS OÜ on 1994. aastal loodud projekteerimisega ja ehitusjärelvalvega tegelev ettevõte. Selle 25-aastase tegutsemisaja vältel oleme koostanud üle 200 erineva ehitusprojekti, millest suurem osa on tehtud Eestis, kuid mõni neist on tehtud ka välisriiki (nt. Soome, Austria). Omanikujärelevalvet oleme teostanud objektidel ehitusmaksumusega rohkem kui 60 miljonit eurot.

Meie klientide hulka on kuulunud Riigi Kinnisvara, Olerex, Konesko, Brandner PCB, Baltic Agro, erinevad põllumajandusettevõtted. Suur osa töid on teostatud erinevate linna-, valla- ja alevivalitsuste tellimusel. Oleme teinud koostööd Eesti suurimate ehitusettevõtetega, erinevate seadmetarnijate ning teiste koostööpartneritega saavutamaks alati kvaliteetne ja parim lahendus tellijatele.

Tegevusaastat

Edukat ehitusprojekti

TEENUSED

l

Projekteerimine

Peaprojekteerimine vastavalt tellija soovile eelprojektist tööprojektini koos ehitusmaksumuse määramisega. Koos põhiprojektiga väljastame ka energiamärgise.

Koostame ka lammutusprojekte ja töid, mis nõuavad muinsuskaitse eritingimusi. 

Omanikujärelevalve

Esindame tellijat ehitusprotsessis. Omanikujärelevalve eesmärgiks on kindlustada ehitustööde kulgemine vastavalt objektile, ehituslike normide järgimine ning ehituse kvaliteedi tagamine.

Omanikujärelevalve lõppeb ehitise kasutusloa väljastamisega. Tellija esindajana võtame endale nii konsulteerija kui “valvuri” rolli, meile ei jää märkamatuks ükski mittevastavus ehituse käigus. Igas ehitusprotsessis tuleb lahendada probleeme, mida meie meeskond suudab teha tellija huve esikohale seades!

Eelarvete, ehitusmaksumuste koostamine

Pakume taotluseelarve koostamise teenust, mille hulka kuulub nii mahuarvutus, kui ka orienteeruva maksumuse määramine. 

Taotluseelarve on vajalik, et avastada projektdokumentatsiooni puudujäägid, seal esinevad vead ning leida ehituspakkumisse mittekantud tööd. Arusaamatuste ning konfliktide vältimiseks ehituse töövõtjaga, soovitame taotluseelarve koostada enne pakkumusdokumentide väljastamist. Mida täpsem on koostatud taotluseelarve, seda lihtsam on võrrelda ehitajate pakkumisi, jälgida ehituse käigus töövõtja rahalist akteerimist ning graafikus püsimist.

Kooskõlastused, ehituslubade taotlused

Abistame kliente ehituslubade taotlemisel ja projektide kooskõlastamisel päästeameti, muinsuskaitse jm valitsusorganitega.

Ekspertiis/Audit

Pakume ehitiste/rajatiste tehnilise seisukorra hindamist, ehituskvaliteedi kontrolli, garantiiaja lõppemise ülevaatust, auditi koostamist.

Konsultatsioonid

Nõustame igasugustes ehituslikes küsimustes ja toimingutes!

TEHTUD TÖÖD

Näidisvideo objekti valmimisest

Koostöös Mapriga valminud Selja Lüpsifarmi laiendus

Projekteerija: Pekko Projekt OÜ

Ehitaja: Mapri OÜ

Omanikujärelevalve: IBG-Ehitus OÜ

Erinevad kliendid läbi aegade

info@ibgehitus.ee

(+372) 55 28 741

Tallinna 27, Paide 72713, Järvamaa